групова виставка “INTER ARMA. Мистецтво під час війни” у галереї Хлібня на території Національного заповіднику “Софія Київська”

ua/eng
Друзі, запрошую на групову виставку “INTER ARMA. Мистецтво під час війни”, що відбудеться у Києві у галереї Хлібня на території Національного заповіднику “Софія Київська” з 7 липня 16:00!
Беру участь зі своїми рисунками та офортами
“Війна – це порушення усталеного порядку речей на всіх рівнях і в усіх сферах.
Це смерть, страждання, розпач, і водночас концентрація всіх ресурсів і можливостей, єднання і патріотизм. Це біль втрат і радість перемог.
Дана виставка – це спроба попередньо оцінити мистецькі реакції на перші тижні і місяці війни, події і сюжети, які виділяють з потоку пережитого художники.
Учасники виставки: Андрій Богомолов, Наталя Герасименко, Віктор Дейсун, Дарія Добрякова, Олександра Кирилова, Павло Кирилов, Лариса Кириченко, Ганна Лук’яненко, Маріанна Маслова, Оксана Одайник, Юлія Скрипка, Владислав Яворський, Ілля Яровий.
Детальна інформація:
Святослав Яринич, 050 444 51 63
Організатори виставки:
Національний заповідник “Софія Київська”
Дирекція художніх виставок України”
_____________________
Friends, I invite you to the group exhibition “INTER ARMA. Art during the war”, which will be held in the Khlibnia gallery on the territory of the National Reserve “Sofia Kyivska” from July 7!
I participate with my drawings and etchings.
“War is a violation of the established order of things at all levels and in all spheres.
This is death, suffering, despair, and at the same time the concentration of all resources and opportunities, unity and patriotism. This is the pain of losses and the joy of victories.
This exhibition is an attempt to pre-assess the artistic reactions to the first weeks and months of the war, events and plots that artists single out from the stream of experiences.
Participants of the exhibition: Andriy Bogomolov, Natalya Gerasimenko, Viktor Deysun, Daria Dobryakova, Oleksandra Kyrylova, Pavlo Kyrylov, Larisa Kyrychenko, Hanna Lukyanenko, Marianna Maslova, Oksana Odainyk, Yuliya Skrypka, Vladyslav Yavorskyi, Ilya Yarovy.
Detailed information:
Svyatoslav Yarynych, 050 444 51 63
Organizers of the exhibition:
National Reserve “Sofia Kyivska”
Directorate of Art Exhibitions of Ukraine”