Онлайн виставка «Мета-сенси»

Беру участь у онлайн виставці «Мета-сенси»!

Зайти та подивитись можна тут https://meta-senses.gallery/

Текст від куратора виставки Delnara El:”В проекті взяли участь 49 митців, в експозиції 112 творів – живопис, графіка, цифрове мистецтво, фотографія. Через власний досвід українських художників досліджується вплив війни на творчість та мистецтво.Виставка створена у віртуальному просторі, який розділений на три зали. Перші дві кімнати нагадують лабіринт і в ньому можна знайти різні історії та тематичні стіни-емоції. Передчуття, осмислення, біль, віра, любов, жага життя. Там є щоденник війни з візуалізацією в маленькій картинці кожного дня війни. Є роботи, сповнені надії. Роботи про крихкість та ніжність. Увесь спектр емоцій, які відчуває зараз кожен українець.У третьому залі вільний простір, підбірка фотографій та експозиція ботанічного живопису. Мирні сюжети, котрі дарують спокій та надію. Адже разом з жахом війни ми отримали неймовірної сили бажання жити, насолоджуватися красою та цінити кожен момент свого життя.”

I take part in the online exhibition “Meta-Sense”!

Welcome https://meta-senses.gallery/

Text from the curator of the exhibition Delnara El:”49 artists took part in the project, 112 works in the exposition – painting, graphics, digital art, photography. Through the own experience of Ukrainian artists, the influence of war on creativity and art is studied.The exhibition is created in a virtual space, which is divided into three halls. The first two rooms resemble a maze and you can find different stories and themed walls-emotions. Premonition, comprehension, pain, faith, love, thirst for life. There is a diary of the war with a visualization in a small picture of each day of the war. There are works full of hope. Works on fragility and tenderness. The whole range of emotions that every Ukrainian feels now.In the third hall there is free space, a selection of photographs and an exhibition of botanical paintings. Peaceful stories that give peace and hope. After all, along with the horrors of war, we have gained an incredible desire to live, enjoy beauty and appreciate every moment of our lives.”