Рендзю: 5 в ряд. Дошка 9х9

Довго планувала і от нарешті надрукувала велику роботу “Рендзю: 5 в ряд. Дошка 9х9″, 2022, папір, офорт, розмір відбитку 54х54 см, розмір паперу 58х58 см”.

Рендзю – це гра, де потрібно виставити 5 камінців в ряд. Це стратегічна гра, яка колись була створена для планування стратегії війни. Більш складний варіант – гра Го. В цій композиції поле 9х9 квадратів, це спрощений варіант класичної гри Рендзю. Вийшло 81 квадрат, тобто 81 офорти у одній роботі! Щоб виграти, потрібно думати стратегічно. Планувати. Але й момент випадку також грає.

I planned for a long time and finally printed a large work “Renju: 5 in a row. Board 9×9”, 2022, paper, etching, print size 54×54 cm, paper size 58×58 cm. Renju is a game where you need to place 5 stones in a row. It is a strategy game that was once made to plan war strategy. A more difficult option is the game of Go.In this composition, a field of 9×9 squares is a simplified version of the classic Renju game. The result was 81 squares, that is, 81 etchings in one work! To win, you need to think strategically. Plan.