Риштування” “Літера Ґ

Літери, які є тільки в українській мові – Ґ та Ї.В часи, коли Україна була під окупацією російської імперії, потім під окупацією більшовиків і навіть під час культурної окупації російської федерації останні 30 років – українську мову забороняли, робили подібною до російської мови, забороняли друкувати, навчати дітей, видавати книги, газети.Зараз важливий час, щоб повернутись до української традиції та культури. Згадати письменників та митців, яких радянський режим придушив та вбив.Маріанна Маслова, із серії “Риштування” “Літера Ґ”, туш, папір, 42х30 см, Київ

Letters that are only in the Ukrainian language – Ґ and Ї.During the times when Ukraine was under the occupation of the russian Empire, then under the occupation of the Bolsheviks, and even during the cultural occupation of the russian federation for the last 30 years, the Ukrainian language was banned, made similar to the russian language, it was forbidden to print, teach children, publish books, newspapers.Now is an important time to return to Ukrainian tradition and culture. To remember the writers and artists who were suppressed and killed by the soviet regime.Marianna Maslova, from the series “Scaffolding” “Letter Ґ”, ink, paper, 42×30 cm, Kyiv

Mockup frame on cabinet in living room interior on empty dark wall background,3D rendering